Interactie

zonder interactie wordt het een passieve gebeurtenis: wij bieden aan, u ontvangt. Met interactie kan de bezoeker zelf ingrijpen op de aangeboden informatie. Dat kan heel eenvoudig met een drukknop en een lampje, of met een gecodeerde

ring bij een RFID lezer, bewegingsmelder, geluidsnivo, lichtveranderingen of druksensoren in de vloer.
Al deze manipulaties kunnen een verandering in het aangebodene bewerkstellen: u ziet een ander filmpje, wordt opgenomen met een camera en verschijnt voor een weerkaart, kunt een dialoog samenstellen voor twee acteurs of u krijgt een consult bij een arts. Het is leuk om te zien hoe mensen hier mee omgaan. Als het object niet goed aansluit bij de doelgroep (trackbal bij 65+) is dat jammer. Daarom is het beter al in een vroeg stadium hier eens over te praten.  

Beeld Op het gebied van beeld presentatie kan er veel meer dan de eenvoudige eindeloze loop. Keuze’s als taal, achtergrond info of het bookmarken voor later thuis zijn wat voorbeelden. Ook andersom kan bijgehouden worden hoe vaak een speler geactiveerd is voor gebruiks-statistieken. geluid Geluid is een krachtig middel in de belevingsvorming van een tentoonstelling. Zowel als sfeerbeeld of als primaire inhoud kan het veel toevoegen. Geluid hoeft niet altijd zaalvullend te zijn, maar kan ook prima lokaal worden toegepast. Ook als feedback bij een spel is het een een eenvoudig middel om in te zetten en vergt geen aanpassing van de belichting zoals vaak bij beeld het geval is.